បដាទំព័រ

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុន

    ជាមួយនឹង​ការបំពុល​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ក​ដល់​បរិស្ថាន និង​មហាសមុទ្រ ឆ្លើយតប​នឹង​គោលនយោបាយ​របស់​ប្រទេស​លើ​ថង់​ប្លា​ស្ទិ​ក​។ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានបំណងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែ ឬមួយឆ្នាំ។ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវផលិតផលថង់ប្លាស្ទិកដែលអាចរលួយបាន។វា​មាន​ចំនួន 80% នៃ​ការ​គាំទ្រ​សរុប...
    អាន​បន្ថែម